ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Hồ Đồ Tiếu Tiếu

  • Tác giả: Hồ Đồ Tiếu Tiếu
    Dị Giới Vô Địch Hệ Thống
    3 theo dõi | 3332 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Tu luyện kỳ hiệu giết người giết quái đẳng cấp bão táp! Rút thưởng công năng Thần kỹ Thần binh cầm tới mềm tay! Phó chức hệ thống Thần đan Thánh phù nhẹ nhõm luyện chế . Trạch nam Thần Thân mang theo vô địch hệ thống vượt qua mà đến, đánh quái bạo bí... Đọc truyện