ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Hoàn Nhĩ WR

 • Tác giả: Hoàn Nhĩ WR
  Trưởng Đích
  0 theo dõi | 51 Chương
  Tác giả: Hoàn Nhĩ WR
  Trạng thái: Còn Tiếp
  Editor: Gác Mèo Nhỏ Thể loại: Trọng sinh, cổ đại, sủng, HE Mưu tính của Tạ thị là vận mệnh trăm năm của Phó gia. Mưu tính của Phó gia là quyền thế và tiền đồ. Trong mộng nàng là quân cờ bị vứt bỏ, mẫu thân tự sát, nàng gả thấp cho vị Lục gia nghèo ... Đọc truyện