ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Hoàng Trung Lý

 • Tác giả: Hoàng Trung Lý
  Khắc Kim Ma Chủ
  0 theo dõi | 1288 Chương
  Tác giả: Hoàng Trung Lý
  Trạng thái: Còn Tiếp
  Kiếp trước, Ngô Hạo vẫn cho là tiền chính là hết thảy. Đợi đến hắn xuyên qua... Hắn mới phát hiện, Xác thực như thế. Đó là cái liên quan tới khắc kim cố sự, giảng thuật một cái cần kiệm công việc quản gia nam nhân khắc kim trở thành Đại Ma Vương t... Đọc truyện