ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Hoa Đô Đại Thiếu

  • Tác giả: Hoa Đô Đại Thiếu
    Cực Phẩm Toàn Năng Cao thủ
    0 theo dõi | 10861 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Một trận tai nạn xe cộ để Hạ Thiên thu được thấu thị công năng, từ đây hắn bước lên một đầu không giống bình thường con đường. Chơi bóng rổ? Một cái chọn năm cái. Cờ vây danh thủ quốc gia? Nhường ngươi ba viên tử. Giám bảo, ta có có thể xem thấ... Đọc truyện