ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Hoa Hỏa Man Đầu

  • Tác giả: Hoa Hỏa Man Đầu
    Thôn Thiên Long Vương
    0 theo dõi | 3142 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Thiếu niên thức tỉnh Thôn Thiên Huyết Mạch, tu Thôn Thiên Long Đế Quyết, từ nay về sau chân đạp Vạn Tộc Thiên Kiêu, tru sát cường địch, quét ngang chư thiên, phách tuyệt Vạn Giới! Tất cả địch nhân, hết thảy nghiền ép, thoải mái đến cực hạn! Đẳng cấp: ... Đọc truyện