ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Hoang Cổ Thiên Đế

  • Tác giả: Hoang Cổ Thiên Đế
    Tu Chân Vị Diện Thương Phô
    0 theo dõi | 1008 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Thánh Tôn , quét ngang cửu thiên thập địa , tung hoành Lục Hợp bát phương , vô địch 3000 hoàn vũ , Tiêu Dao Hồng Mông thiên địa , siêu thoát vĩnh hằng kỷ nguyên , lịch vạn kiếp mà không chết .  Tam Thiên Đại Đạo , hỗn độn vi tôn; vô số kỷ nguyên , phần đông ... Đọc truyện