ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Honoré de Balzac

 • Tác giả: Honoré de Balzac
  Ơgiêni Grăngđê
  0 theo dõi | 6 Chương
  Tác giả: Honoré de Balzac
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Dịch giả: Huỳnh Lý Ơgiêni Grăngđê - Văn Học Cổ Điển Pháp: Năm 1833, nhà văn hiện thực vĩ đại của nhân dân Pháp, một trong những nhà văn lớn nhất của thế giới - Honore de Balzac - cho ra đời tác phẩm Ogieni Grangde, thiên kiệt tác đầu tiên của mình. Ogieni Grangd... Đọc truyện