ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Huyết Hữu Nhân Sinh

  • Tác giả: Huyết Hữu Nhân Sinh
    Ngũ Hành Nguyên Linh
    0 theo dõi | 951 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Văn Hạo, một cái được xưng là phế vật Ngũ Hành thân thể, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành Võ Giả tiểu hài tử, lại không hiểu đạt được sở hữu tất cả Võ Giả đều điên cuồng Ngũ Hành thần ngọc, cũng bái một gã tồn tại ở Ngũ Hành thần ngọc... Đọc truyện