ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Kính Thứ Hòa

 • Tác giả: Kính Thứ Hòa
  Tiên Đồ Dã Lộ
  0 theo dõi | 800 Chương
  Tác giả: Kính Thứ Hòa
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Ác quỷ lấn thiên, thi cốt khắp nơi. Một cái màu hồng phấn khô lâu, lại để cho Tiêu Tử Dương lâm vào sinh tử chi địa, cũng làm cho hắn ngộ nhập tu tiên chi đồ. Một bộ thất truyền vạn năm Tử Ngọc Sinh Yên đạo điển, ẩn giấu bao nhiêu bí mật, dẫn xuất bao ... Đọc truyện