ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Kính Trung Ảnh

 • Tác giả: Kính Trung Ảnh
  Si Tướng Công
  0 theo dõi | 72 Chương
  Tác giả: Kính Trung Ảnh
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Thể Loại: Cổ đại, sủng, gia đấu, điền văn, Cường nữ vs Ngốc Nam Số chương: 40 + Vài ngoại truyện Convert: Daisy Chrys (Tàng thư viện) Edit: Cung Quảng Hằng, Mạc Thiên Y  Trưởng nữ La Chẩn của phú thương kinh doanh tơ lụa lớn nhất Ngọc Hạ Quốc, thuở nhỏ ... Đọc truyện