ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Kẹo Vitamin C

 • Tác giả: Kẹo Vitamin C
  CUỘC SỐNG NÔNG THÔN NHÀN RỖI
  0 theo dõi | 139 Chương
  Tác giả: Kẹo Vitamin C
  Trạng thái: Còn Tiếp
  Sống lại trở thành con gái nhà nông, mẫu thân thì bỏ trốn cùng người tình, tam thúc và tam thẩm nháo đòi ở riêng. Từ đây, nhiệm vụ của Triệu Tương Nghi chính là mang vui vẻ đến cho người trong nhà, giúp cuộc sống của cả nhà ngày càng tốt hơn. Nàng sẽ khiến... Đọc truyện