ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Khả Tiếu Thư Tiên

  • Tác giả: Khả Tiếu Thư Tiên
    Bút Mực Phong Thần
    0 theo dõi | 493 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    a có nhất bút , viết hết thế gian kỳ nhân dị sự. Ta có một lá thư , đạo tẫn thiên hạ chí lý chân ngôn. Đây là một cái lấy sách vi tôn thế giới , mỗi người ra đời sau đó , cũng sẽ được đến một quyển linh thư , hắn kèm theo mọi người trưởng thành , ghi ché... Đọc truyện