ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Khảo Ngư

 • Tác giả: Khảo Ngư
  Đại Niết Bàn
  1 theo dõi | 954 Chương
  Tác giả: Khảo Ngư
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Dịch giả: lanhdiendiemla Đại Niết Bàn - Sống lại tuổi thanh xuân! Câu chuyện bắt đầu từ sự trùng sinh, nhưng đó chỉ là cái cớ để tác giả đưa ra quan điểm và triết lý sống về tuổi trẻ chúng ta – những con người đang ở độ tuổi sung sức nhất để cống hi... Đọc truyện