ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Khất Cái Họa Sư

  • Tác giả: Khất Cái Họa Sư
    Giây Lát Thành Thần Hệ Thống
    1 theo dõi | 1338 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Kiểm tra đến địch nhân thể chất là ( Hổ Ma Bá Thể ), đem tự động là kí chủ thăng lên làm ( Bích Lũy Ma Khu )! Kiểm tra đến địch nhân huyết mạch là ( Xích Diễm Hoàng huyết mạch ), đem tự động là kí chủ thăng lên làm ( Viêm Đế huyết mạch )! Kiểm tra đến địc... Đọc truyện