ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Khiêu Vũ Đích Sỏa Miêu

  • Tác giả: Khiêu Vũ Đích Sỏa Miêu
    Vạn Vực Thiên Tôn
    0 theo dõi | 2807 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Một người thiếu niên tay cầm một khối hắc thạch sống lại với một ngàn năm sau, lòng mang Mãnh Hổ chi chí, xông hướng về phía mảnh này vạn vực, mở ra một đoạn nhiệt huyết sôi trào đến con đường cường giả. Chư Thiên vạn vực, ngàn tỉ sinh linh, Lục Phong c... Đọc truyện