ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Khinh Tuyền Lưu Hưởng

  • Tác giả: Khinh Tuyền Lưu Hưởng
    Pokemon Master
    0 theo dõi | 47 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Pokemon Master là tên bản dịch của tiểu thuyết Pokemon Chưởng Môn Nhân, là bộ đồng nhân nằm trên top Qidian, thường xuyên xuất hiện ở một trong ba vị trí đầu cùng Tenseigan trong thế giới Naruto và Luân Hồi Nhạc Viên. Bộ đồng nhân này được đánh giá là thoải má... Đọc truyện