ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Kiếm Khinh Dương

  • Tác giả: Kiếm Khinh Dương
    Hỗn Độn Thiên Đế Quyết
    0 theo dõi | 2856 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Người mang Chí Tôn Thiên Tử Chi Huyết, mở ra tối cường Thiên Tử Chi Nhãn! Vũ kỹ sao chép! Khát máu cuồng bạo! Nhìn thấu hư ảo! Ký ức độc thủ! Phần thế hắc viêm! Phân thân thuấn di! Không gian vỡ nát! Vô hạn thị giới! Thời gian tĩnh chỉ! Hỗn Độn Thiên Đế L... Đọc truyện