ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Kiếm Như Giao

 • Tác giả: Kiếm Như Giao
  Cực Phẩm Diêm La Hệ Thống
  8 theo dõi | 1173 Chương
  Tác giả: Kiếm Như Giao
  Trạng thái: Hoàn Thành
  "Đích ! Dung hợp hoàn thành ! Chúc mừng chủ kí sinh thu hoạch được Vô Đạo Diêm La xưng hô !" "Đích ! Phát động nhiệm vụ chính tuyến: Truyền kỳ bắt đầu." "Nhiệm vụ giới thiệu: Làm một cái tân tấn Diêm La, nắm giữ một cái thuộc về mình Địa Phủ đơn giản ... Đọc truyện