ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải

  • Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải
    Ca Ca Vạn Vạn Tuế
    0 theo dõi | 1081 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Lý Tưởng thức tỉnh bộ phận trí nhớ kiếp trước, phát hiện kiếp trước thế giới cùng hiện thực thế giới vui chơi giải trí không quá giống nhau, điều này làm cho hắn theo tuyển tú cất bước đi đến siêu sao chi lộ. Nhưng mà đây không phải trọng yếu nhất, tr... Đọc truyện