ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Kim ấn

 • Tác giả: Kim ấn
  Lục Nhân Sỏa Yêu
  0 theo dõi | 602 Chương
  Tác giả: Kim ấn
  Trạng thái: Còn Tiếp
  Thiên tài vẫn là nhược trí ? Đương một cái chỉ có 69 điểm trí thông minh cường độ thấp trí lực chướng ngại thiếu niên đạp vào sân cỏ, hắn sẽ nổi lên như thế nào phong bạo ? Trốn đi tại La Masia, quật khởi tại Anh quốc bán đảo. Dịch Nhạc đi hướn... Đọc truyện