ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Kinh Đào Hãi Lăng

  • Tác giả: Kinh Đào Hãi Lăng
    Ma Môn Bại Hoại
    0 theo dõi | 4095 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Đạo môn bại hoại có thể được hiểu là khi sư diệt tổ, tàn sát đồng môn. Còn đối với phật môn bại hoại chính là không tu phật pháp, lũ phạm ngũ giới. Thân là Ma môn Huyết Luyện Tông đệ tử Lâm Hạo Minh, được một chuỗi thần kỳ Công Đức Châu, làm "Vi... Đọc truyện