ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Lão Nạp Lai Tả Thư

  • Tác giả: Lão Nạp Lai Tả Thư
    Hoa Đô Siêu Cấp Y Thánh
    0 theo dõi | 1248 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Tay trái kinh thiên y thuật, tay phải tuyệt thế võ đạo, lại xem sơn thôn thiếu niên ngang dọc hoa đô, duyệt hết sức thiên hạ sắc đẹp treo đánh các lộ cường địch, một đường đi ở đỉnh đời người.... Đọc truyện