ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Lê Thanh Lâm

 • Tác giả: Lê Thanh Lâm
  Bá Chiến Đại Nghiệp Truyện
  0 theo dõi | 87 Chương
  Tác giả: Lê Thanh Lâm
  Trạng thái: Còn Tiếp
  Muốn có phiên lưu? Muốn thử tài, tranh đấu??? Quần hùng tụ hội, hàng trăm vị anh hùng kiệt xuất, mỹ nahan tề tựu... Một phen bá nghiệp, vạn dặm chiến trường, thây khô chất đống, huyết lệ thành dòng... Những âm mưu quỷ kể, binh pháp so tài,....tất cả đề... Đọc truyện