ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Lăng Loạn Đích Tiểu Đạo

  • Tác giả: Lăng Loạn Đích Tiểu Đạo
    Đế Đạo Chí Tôn
    0 theo dõi | 2305 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Thân là Đế gia người, lại không thể họ Đế! Cha mẹ đến tột cùng đi nơi nào? Đế gia đến tột cùng có cái gì kinh thiên đại bí? Trục xuất khỏi cửa, trục xuất sư môn, chẳng lẽ người người phỉ nhổ? Thiên Phạt đến trái đất, địa hỏa phần thân, chẳng l... Đọc truyện