ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Lạc Nhật Cửu Thiên

  • Tác giả: Lạc Nhật Cửu Thiên
    Hoàn Khố Đan Thần
    0 theo dõi | 1176 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Thể loại : Hỗn đô thị - tu chân - huyền ảo - dị năng (main tính cách là không một chút hiền từ với địch nhân - hơi huyết tinh sau 100c) Thăng Tiên Đan Kiếp hàng lâm, một kẻ lạnh lùng, chúa tể một phương Ngũ Nhạc đại lục, khi Chu Phi tỉnh lại, lại phát hiện mìn... Đọc truyện