ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Lạc Thần

 • Tác giả: Lạc Thần
  Hồng Mông Tu Chân Đạo
  0 theo dõi | 554 Chương
  Tác giả: Lạc Thần
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Bị cưỡng ép chuyển thế Lý Huyền, đã nhận được vũ trụ mới sinh thời điểm vạn vật chi tổ Hồng Mông ánh sáng tím. Chuyển thế về sau đã có được đồng thời có đủ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm loại thuộc tính thể chất. Ngũ Hành thể chất, mang cho hắn vô ... Đọc truyện