ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Lục Ban Chưởng Môn

  • Tác giả: Lục Ban Chưởng Môn
    Song Cực Tu Linh
    0 theo dõi | 1167 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Thể chất của Thánh, thần thông của Ma. Lúc nhỏ bóng mờ lại để cho hắn đối với tu luyện sinh ra cực độ chán ghét, hắn thành hoàn khố biểu tượng. Ngẫu nhiên gặp gỡ, lại để cho hắn đem trong cơ thể thần kỳ bị kích phát ra. Vì vậy, vận mệnh xu thế, hắn ... Đọc truyện