ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Lục Dật Trần

  • Tác giả: Lục Dật Trần
    Tán Gái Hệ Thống
    2 theo dõi | 515 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Tại Dị Giới sinh hoạt khổ B trong cuộc sống, Lý Dật Trần phát giác, muốn chấm dứt loại này chỉ có hai hàng mới có thể có được sinh hoạt, chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là —— phao (ngâm) quang các nàng! Sở hữu tất cả đấy, toàn bộ đấy, h... Đọc truyện