ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Lục Thì Minh Vượng

  • Tác giả: Lục Thì Minh Vượng
    Vũ Ngự Thánh Đế
    0 theo dõi | 1720 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Thiên giới Lục Đại Thiên đế một trong, nhân tìm kiếm Thiên Cơ ở lục đạo vực sâu ngã xuống. Do vận may run rủi, ở Tử La quốc mọi người đều biết ngốc Thế tử Giang Phong trên người sống lại, nguyên bản người người phỉ nhổ ngốc Thế tử, từ đây nhất... Đọc truyện