ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Lạc Nguyệt Truy Phong

  • Tác giả: Lạc Nguyệt Truy Phong
    Bách Luyện Thành Yêu
    0 theo dõi | 209 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Quyển sách mục đích là lại để cho nhìn mọi người vui vẻ. Quyển sách nhân vật chính hèn hạ vô sỉ, âm hiểm gian trá, lại vừa đáng yêu vô cùng. Nhìn quyển sách nữ nhân, hoặc thích nhân vật chính, hoặc huyễn muốn trở thành cùng nhân vật chính đồng dạng. Nhìn quy... Đọc truyện