ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Liệt Diễm Thao Thao

  • Tác giả: Liệt Diễm Thao Thao
    Tối Cường Cuồng Binh
    0 theo dõi | 1328 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    (Bộ này có truyện tranh tên là Tối Cường Cuồng Binh) Đệ nhất Binh Vương ôm hận rời đi bộ đội, mai danh ẩn tích mấy năm sau, nghịch thiên cường giả cường thế trở về đô thị, lại lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu! Đơn giản thô bạo là ta hành sự nghệ th... Đọc truyện