ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Linh Độ Ưu Thương

  • Tác giả: Linh Độ Ưu Thương
    Chí Tôn Thần Vị
    1 theo dõi | 1747 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Trí Tuệ Chi Cốt, Kiếm Linh Chi Thể, Đạo Linh Chi Thể, Tổ Long ngọc bội, xưa nay chưa từng có bốn mạch cùng tu, Vân Bất Phàm lại sẽ đạt tới như thế nào trình độ! Giẫm kế tiếp cái cái gọi là thiên tài, đi đến đỉnh phong chi lộ, sáng tạo Bá Vương chi đạo, hắ... Đọc truyện