ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Linh Ẩn Hồ

 • Tác giả: Linh Ẩn Hồ
  Vô Tận Thần Công
  0 theo dõi | 814 Chương
  Tác giả: Linh Ẩn Hồ
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Một người tư chất thấp,ngộ tính kém, phế vật trên con đường võ tu. Công pháp cùng với các võ giả tồn tại các độ phù hợp khác nhau, độ phù hợp càng cao thì tu luyện sẽ càng nhanh, trong truyền thuyết độ phù hợp có thể đạt sau bảy phần sẽ tăng hiệu suất... Đọc truyện