ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Linh Hạ Cửu Thập Độ

  • Tác giả: Linh Hạ Cửu Thập Độ
    Siêu Thần Kiến Mô Sư
    1 theo dõi | 1048 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Nguyên năng hàng lâm, mãnh thú tung hoành, siêu năng lực mọc thành bụi. Tô Hạo chỉ là một tên nắm giữ cấp thấp nguyên năng mô hình phân tích bình thường cấp ba đệ tử. Nhưng mà khi hắn trong đầu thành lập ra nhân vật mô hình, phân tích ra đối phương năng lực v... Đọc truyện