ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Mã Nguyệt Hầu Niên

  • Tác giả: Mã Nguyệt Hầu Niên
    Quỷ Tam Quốc
    0 theo dõi | 1542 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Một cái viên chức nhỏ xuyên qua, không tài không quyền không thế, là như thế nào tại Tam Quốc các lộ ngưu nhân ở giữa đi ra con đường của mình? Kiêu hùng vẫn là anh hùng, mỹ nữ vẫn là giang sơn, âm mưu vẫn là dương mưu, vương đạo vẫn là bá đạo? Chậm rãi một ... Đọc truyện