ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Mạc Ba Cổn Đả

  • Tác giả: Mạc Ba Cổn Đả
    Vô Địch Hãn Dân
    0 theo dõi | 3153 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Thôn quả phụ Triệu Tiểu Ninh ngẫu nhiên thu được Thần Nông truyền thừa, từ đây Nhất Phi Trùng Thiên, trở thành người trong Long. Đấu ác bá, cưa gái đẹp, dẫn mọi người đi tới một cái làm giàu đường.... Đọc truyện