ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Mạch Lộ Hành

 • Tác giả: Mạch Lộ Hành
  Tu Chân Quay Về Ở Đô Thị
  0 theo dõi | 1301 Chương
  Tác giả: Mạch Lộ Hành
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Tu chân quay về ở đô thị tác giả: Người lạ điTám mươi năm trước, Duẫn Tu tu vi đột phá cực hạn, truy tìm cảnh giới cao hơn, bước lên đi tinh không xa xôi bỉ ngạn lộ trình.Tám mươi năm sau, tu vi bình cảnh, ý thức được khúc mắc chưa xong Duẫn Tu lại từ tinh khô... Đọc truyện