ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Mạn Trà

 • Tác giả: Mạn Trà
  Tối Cường Động Mạn Hệ Thống
  0 theo dõi | 417 Chương
  Tác giả: Mạn Trà
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Hạ Vũ vượt qua đến Dị Giới, trong thân thể bỗng nhiên thêm một cái lớn nhất anime hệ thống! Muốn kỹ năng sao? Địa ào Thiên Tinh, Nguyệt Nha Thiên Trùng, Luyện Kim Thuật, diệt Long Ma pháp, ba sắc bá khí mặc cho ngươi tuyển. Muốn vũ khí sao? Trảm Phách Đao, Thiết... Đọc truyện