ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Mặc Tà Trần

 • Tác giả: Mặc Tà Trần
  Tà Băng Ngạo Thiên
  1 theo dõi | 289 Chương
  Tác giả: Mặc Tà Trần
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Hai mươi mốt thế kỷ hắc bạch lưỡng đạo lâm vào thất sắc Tà tôn —— Quân Tà Băng, mười tám tuổi sinh nhật khi bị một quả ngọc giới mang nhập Áo thẻ tư đại lục, lại thanh tỉnh dĩ nhiên trở thành một gã trẻ con! Kiếp trước Tà tôn không có thân nhân, nế... Đọc truyện