ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Mộng Bình Sơn

 • Tác giả: Mộng Bình Sơn
  Nhạc Phi Diễn Nghĩa
  0 theo dõi | 80 Chương
  Tác giả: Mộng Bình Sơn
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Bộ truyện Nhạc Phi nhằm đề cao lòng yêu nước của người dân Trung Hoa, đồng thời cũng bóc trần bộ mặt thật của các triều đại phong kiến thối nát, ươn hèn. Cũng như nhiều bộ sử trung ~ ung Quốc lúc ấy, Nhạc Phi cũng có nhiều yếu tố thần thoại, mê tính đư... Đọc truyện