ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Một đao chém chém chém

  • Tác giả: Một đao chém chém chém
    Ta Là Phía Sau Màn Lão Đại
    1 theo dõi | 98 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Kế thừa rồi âm phủ lão tổ di sản Lục Vô gần nhất rất sầu. Bởi vì trừ rồi phủ quân cái này hư danh, lão tổ chẳng những không có cái gì lưu lại, thậm chí nguyên bản cấp dưới cũng toàn bộ phản bội, chia cắt rồi vốn thuộc về hắn lãnh địa. Ở dưới... Đọc truyện