ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Mục Đồng Thính Trúc

  • Tác giả: Mục Đồng Thính Trúc
    Vạn Đạo Long Hoàng
    0 theo dõi | 4734 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Thiếu niên Lục Minh, huyết mạch bị đoạt, biến thành phế nhân, nhận hết khuất nhục. May mắn được Chí Tôn Thần Điện, trọng sinh vô thượng huyết mạch, từ nay về sau chân đạp thiên tài, một đường phản ngược, đạp vào nhiệt huyết huy hoàng đường. Phệ vô tậ... Đọc truyện