ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Mục Hồ

 • Tác giả: Mục Hồ
  Siêu Duy Thuật Sĩ
  1 theo dõi | 2204 Chương
  Tác giả: Mục Hồ
  Trạng thái: Còn Tiếp
  Vu sư địa vị, tại các đại lục cùng hiện vị diện bên trong, siêu nhiên vô thượng. Thần bí, trí tuệ, tàn nhẫn, huyết tinh, nghiễm nhiên là Vu sư đại danh từ. Nhưng chân thực Vu sư lại là cái gì dạng? Anghel tại tiếp xúc Vu sư thế giới về sau, đạt được m... Đọc truyện