ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Minh Nguyệt

 • Tác giả: Minh Nguyệt
  Yêu Cung
  1 theo dõi | 964 Chương
  Tác giả: Minh Nguyệt
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Giới Thiệu Truyện Đây là một câu chuyện xưa của Yêu Cung thủ, một chức nghiệp khác biệt, một truyền kỳ khác biệt! Hắn không có thiên phú tài trí hơn người, hắn không có phong phạm bá vương kinh sợ lòng người, hắn có được chỉ là một viên yêu đan không giố... Đọc truyện