ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Minh Nguyệt Kiêu Dương

  • Tác giả: Minh Nguyệt Kiêu Dương
    Thí Thần Chi Vương
    0 theo dõi | 3487 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Vô Cực Thần Vương, đứng đầu Chúng Thần Thần Giới, vì siêu thoát mà chiến đấu với Chí Cao Thần, chiến hơn trăm năm thì bị Chí Cao Thần đánh hình thần câu diệt, may mắn còn một tia Tinh Phách chuyển thế vào Hạ Vị Không Gian. Bị phế Hoàng Tử, trở thành tiện d... Đọc truyện