ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Nam Cực Thiếu

 • Tác giả: Nam Cực Thiếu
  Ta Đoạt Xá Đế Vương
  0 theo dõi | 855 Chương
  Tác giả: Nam Cực Thiếu
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Trời xui đất khiến, Trương Tiểu Bắc vậy mà đoạt xá hoang dâm vô đạo Đế Vương. Bắt đầu một cái lão thái giám, gian thần khắp triều tặc tử, ngoài có nhìn chằm chằm các lộ vương quốc. May ra hắn có "Thần Cấp Phục Chế hệ thống", ngươi tu vi ngập trời... Đọc truyện