ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Ngã Bản Bất Thường

  • Tác giả: Ngã Bản Bất Thường
    Long Việt Thần Hoàng
    0 theo dõi | 79 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Truyền thuyết Long Sinh Cửu Tử! Đột nhiên xuất hiện nhiều người cực kì thần bí, đã có gì xảy ra??? Là một âm mưu, hay một kế hoạch bí ẩn nào đó??? Có phải, có một bàn tay đang ở phía sau thao tác hết thảy??? Một người bình thường, không có gì đặc ... Đọc truyện