ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Ngã yêu Tuyển Thái Bạch

  • Tác giả: Ngã yêu Tuyển Thái Bạch
    Nghịch Vũ Đan Tôn
    0 theo dõi | 924 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Tuyệt đại Đan Vương, trọng sinh nhất thế , tu người khác không có công pháp, luyện người khác không luyện đan dược. Ngẫu nhiên chỉ điểm một chút những cái...kia cái gọi là Đan Đạo Đại Sư, thuận tiện, tại thu mấy cái thiên tài làm đệ tử tùy tùng."Muốn công ... Đọc truyện