ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Ngư Dược Long Môn

  • Tác giả: Ngư Dược Long Môn
    Vạn Đạo Đế Sư
    0 theo dõi | 647 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    "Đều chết, vì sao ta không có chết? Ta là ai? Vì sao không chết cũng không diệt?" Ngồi ở trên một tảng đá xanh, cúi đầu nhìn từng ngọn quen thuộc Đại Đế mộ, Mộ Trường Sinh ngồi xuống chính là ngàn vạn năm. Không có ai biết hắn là ai, đến từ nơi nào, phải đi h... Đọc truyện