ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Ngư Hoàn Tương Thố Mễ

  • Tác giả: Ngư Hoàn Tương Thố Mễ
    Mang Theo Hỏa Ảnh Hệ Thống Đến Dị Giới
    2 theo dõi | 374 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Tại Thần Phong Đại Lục, tu luyện thể hệ vì Đấu Khí, ảo thuật, cùng ma pháp làm chủ. Đảm nhiệm Thiên Hữu vốn là một cái Hỏa Ảnh mê, không cẩn thận xuyên việt đến Dị Giới bên trong. Lại phát hiện mình trong cơ thể thậm chí có một cái Hỏa Ảnh hệ thống. ... Đọc truyện